شنبه 2 بهمن 1400   21:09:07
هیات نظارت و ارزیابیهیات نظارت و ارزیابی
تمامي دانشگاها، موسسات و مراکز آموزش عالي استان مي بايست تا تاريخ 92/08/15فرم الف زير نظام مربوطه به همراه لوح فشره ي حاوي اطلاعات اشاره شده در انتهاي فرم الف را به دبير خانه نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تحويل نمايند.
توجه:
 1. هر زير نظام مي بايست تنها فرم الف که با فرمت word قرار داده شده است را تکميل نمايد. فرم هاي ب و ج تنها براي اطلاع از مواردي است که در بازديد بررسي مي شود.
 2. فرم الف مي بايست تايپ شده و ممهور به مهر و با امضاي رئيس دانشگاه/مرکز ارسال شود.
 3. در انتهاي فرم الف دستور العمل تهيه لوح فشرده قرار گرفته است که مي بايست همراه با فرم الف تحويل داده شود. دستور العمل تهيه لوح فشرده را مي توانيد به صورت جداگانه از اينجا دريافت کنيد.
 4. همراه با فرم الف، قلم هاي مورد نياز نيز پيوست شده است.
دانشگاه دولتي فرم الف
فرم ب  
فرم ج  
دانشگاه آزاد اسلامي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
دانشگاه پيام نور فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
موسسات غير انتفاعي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
مراکز علمي کاربردي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
 • هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز دوشنبه 92/03/06 از موسسه غيرانتفاعي حکمت بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين موسسه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(91/02/01)

 • هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز شنبه 92/03/04 از موسسات غيرانتفاعي اجتهاد و طلوع مهر بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين موسسه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(91/03/01)

 • هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز چهارشنبه 92/03/01 از پرديس قم دانشگاه تهران بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين دانشگاه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(91/02/28)

 • هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز چهارشنبه 92/01/28 از موسسات غيردولتي- غيرانتفاعي شهاب دانش و پويش بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين موسسه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(91/01/25)

 • هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز يکشنبه 91/12/20 ساعت 8:30 از موسسه غيردولتي- غيرانتفاعي اخلاق و تربيت بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين موسسه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(91/12/19)

 • هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز شنبه 05/12/91 ساعت 9:00 از دانشکده صدا و سيما بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين دانشگاه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را با اين هيأت در ميان بگذاريد(91/12/2)


 • هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز دوشنبه 20/09/91 ساعت 11:30 از دانشگاه صنعتي قم بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين دانشگاه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را با اين هيأت در ميان بگذاريد(91/09/18)

 • دور جديد بازديدهاي سالانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استاني از روز چهار شنبه مورخ 15 آذر با بازديد از دانشگاه اديان مذاهب و دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم آغاز گرديد. در همين راستا روز يکشنبه 19 آذرماه گروه اعزامي اين هيأت از موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي فناوري اطلاعات تعالي(ساعت 8:30) و حکمت (ساعت 11:00) بازديد به عمل خواهند آورد. از دانشجويان موسسات نام برده تقاضا مي شود، در صورت داشتن هرگونه انتقاد، پيشنهاد و شکايت نسبت عملکرد موسسه محل تحصيل با دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي مکاتبه نموده و يا در روز بازديد از اين موسسات، موارد مورد نظر را به صورت حضوري اعلام دارند.(91/09/18)

اطلاعيه:

 • تمامي دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالي استان موظفند با مراجعه به قسمت فرم هاي بازديد، ضمن دريافت و تکميل فرم الف مربوطه که به تأييد رئيس دانشگاه/موسسه/مرکز رسيده و ممهور به مهر آن دانشگاه/موسسه/مرکز مي باشد را تا قبل از تاريخ 15/08/91 به آدرس پستي دانشگاه قم، دبيرخانه هيأت نظارت وارزيابي آموزش عالي استان ارسال فرمايند. ضمناً از تکميل فرم به صورت دستي(با قلم) و تغيير فرمت فرم اجتناب شود.

اطلاعيه:

 • با توجه به گزارشات دريافت شده از دانشگاه جامع علمي کاربردي، موسسه آموزش عالي آزاد سناگستر فاقد مجوز فعاليت مي باشد. در صورت داشتن هرگونه شکايت از موسسه، به دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد قم واقع در خيابان 45 متري صدوق، کوچه کوکب مراجعه فرماييد.

اطلاعيه:

 • با توجه به استعلام صورت گرفته از دانشگاه جامع علمي کاربردي، هيچ يک از موسسات آموزش عالي آزاد فعال در سطح استان مجوز برگزاري دوره هاي فراگير پيام نور را نداشته و تنها مجاز به فروش بسته هاي آموزشي آن دوره مي باشند.

اطلاعيه:

 • با توجه به واگذاري موسسات آموزش عالي آزاد به دانشگاه جامع علمي کاربردي، در صورت داشتن هرگونه شکايت از موسسات آموزش عالي آزاد، با مراجعه به لينک زير از قسمت اعلام تخلفات و شکايات از منوي سمت راست، اقدام به اعلام تخلفات و ارسال شکايات خود نماييد.

اطلاعيه:

 • بنا بر اطلاعيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هرگونه مجوز براي برگزاري دوره هاي فراگير آزاد تا اين تاريخ اعلام نشده است، لذا برگزاري اين دوره ها در سطح استان از نظر هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان، غير قانوني بوده مي باشد.


 • در ادامه بازديد هاي سال تحصيلي 91-90، ساعت 13:00روز شنبه مورخ 6/3/91 جناب آقاي دکتر راستاني به همراه دکتر اسکندري و جناب آقاي صالحي از دانشگاه مفيد قم بازديد خواهند نمود.


 • پيرو بازديدهاي هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان در سال تحصيلي 91-90 ، اعضاي محترم اين هيأت به سرپرستي دکتر مصطفي فضائلي، رئيس محترم کارگروه دانشگاه دولتي روز چهارشنبه مورخ 20/2/91 از دانشگاه معارف اسلامي و دانشکده صدا و سيماي قم بازديد به عمل خواهند آورد.(16 ارديبهشت 1391)

 • در ادامه بازديدهاي سال 1390، جناب آقاي دکتر رکن الديني، رئيس محترم کارگروه دانشگاه آزاد اسلامي به همراه جناب آقاي دکتر رنجبر و جناب آقاي دکتر يکتايي، در قالب هيأت بازديد کننده، روز يکشنبه مورخ 17/2/91 از دانشگاه آزاد سما واحد قم بازديد به عمل خواهند آورد.(8 ارديبهشت 1391)

 • پيرو بازديدهاي هيأت نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي استان قم در سال تحصيلي 91-90، اعضاي محترم هيأت نظارت و ارزيابي، روز پنجشنبه مورخ 31/1/91 ازدانشگاه باقرالعلوم و موسسه غير دولتي- غيرانتفاعي تعالي بازديد خواهندنمود.(27 فروردين 1391)

 • پيرو بازديدهاي ادواري هيأت نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي استان قم، روز سه شنبه مورخ 18/11/90 ازدانشگاه آزاداسلامي قم بازديد به عمل خواهد آمد.

 • جناب آقاي دکتر مستقيمي مدير محترم دفتر هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به همراه دکتر سيروس راستاني رئيس محترم کارگروه موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي، روز يکشنبه مورخ 16 بهمن ماه 1390 از موسسه غيردولتي- غير انتفاعي علوم حديث و قرآن بازديد نمودند.

 • پيرو بازديدهاي ادواري هيأت نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي استان قم، روزچهارشنبه مورخ 28/10/90 ازموسسات غير دولتي- غيرانتفاعي اصول الدين و شهاب دانش بازديد به عمل خواهد آمد
 • ارتباط بادبيرخانه:

تلفن: 2103341 فکس:2103270
پست الکترونيک: nezaratedu@qom.ac.ir

 • پيرو بازديدهاي ادواري هيأت نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي استان قم، روزچهارشنبه مورخ 16/9/90 از آموزشگاه زبان گام نو بازديد به عمل خواهد آمد.
 • پيرو بازديدهاي ادواري هيأت نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي استان قم، روزپنجشنبه مورخ 19/8/90 ازدانشگاه پيام نور واحد کهک و روزچهارشنبه25/8/90 ازموسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي پويش و حکمت بازديد به عمل خواهد آمد.
 • براي دسترسي مستقيم به تارنماي هيأت نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي، ميتوانيد از آدرس اينترنتي http://nezarat.qom.ac.irاستفاده نمائيد.
 • تمامي مراکز آموزش عالي موظفند با مراجعه به قسمت فرم هاي بازديد از مراکز ضمن تکميل اطلاعات خواسته شده در فرم الف مربوط به موسسه خود، فرم و مستندات مربوط به آن را حداکثر تا تاريخ 15/8/90 به دبيرخانههيأت نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي استان قم ارسال نمايند.
  به اطلاع کليه فارغ التحصيلان موسسه معصوميه مي رساند پيرو جلسه روز سه شنبه مورخ 17/10/92 با دفتر آموزش هاي عالي غيردولتي وزارت علوم، دانشگاه قم هيچگونه مسئوليتي در قبال تهيه مدارک فارغ التحصيلي دانشجويان آن موسسه نداشته و مقرر شده است مشکلات موجود از سوي دفتر آموزش هاي عالي غيردولتي پيگيري شود. خواهشمند است از هرگونه مراجعه به دانشگاه قم خوداري فرمائيد.                       

دانشجويان و فارغ التحصيلان موسسه انحلال يافته معصوميه با دريافت فايل مشخصات پرونده هاي موجود، نسبت به تکميل پرونده تحصيلي اقدام نمايند. پرونده تحصيلي مي بايست شامل گواهي موقت موسسه معصوميه، اصل مدرک ديپلم و پيش دانشگاهي، گواهي موقت ديپلم و پيش دانشگاهي، ريز نمرات پيش دانشگاهي (ريزنمرات مقطع قبل براي دانشجويان کارشناسي ناپيوسته)، تائيديه تحصيلي پيش دانشگاهي و متوسطه (تأيديه مقطع قبل براي دانشجويان کارشناسي ناپيوسته)، کپي شناسنامه و کارت ملي باشد.         
حسابداري         مديريت صنعتي         مديريت بازرگاني       حقوق         اسامي بررسي نشده
                      

بر اساس تصميمات اتخاذ شده در جلسه روز شنبه مورخ 30/6/92 که در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشکيل گرديد، مقرر گرديد دانشگاه مفيد جهت انجام امور فارغ التحصيلي دانشجويان رشته حقوق موسسه انحلال يافته معصوميه با دانشگاه قم و وزارت علوم همکاري نمايند. دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي صميمانه از مسئولين دانشگاه مفيد به جهت قبول زحمات اين کار قدرداني مي نمايد.

تمامي دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالي استان مي بايست تا قبل از تاريخ 92/08/15 فرم الف زير نظام مربوطه را تکميل کرده و همراه با لوح فشرده ي حاوي مدارک مورد نياز به دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان ارسال نمايند(6 مهر 92)

بر اساس تصميم اتخاذ شده در جلسه مورخ 91/12/12 شوراي گسترش آموزش عالي، با انحلال قطعي موسسه معصوميه موافقت گردديد.

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز دوشنبه 92/12/05 از دانشگاه صنعتي قم بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين موسسه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(92/11/30).

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز دوشنبه 92/03/06 از موسسه غيرانتفاعي حکمت بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين موسسه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(92/03/01).

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان به اطلاع مي رساند اعضاي اين هيأت روز شنبه 92/03/04 از موسسات غيرانتفاعي اجتهاد و طلوع مهر بازديد به عمل خواهند آورد. از عموم دانشجويان اين موسسه تقاضا مي شودنظرات، پيشنهادات و انتقادادت خود را به صورت حضوري با اين هيأت در ميان بگذاريد(92/03/01).

رديف

نوع دانشگاه/ مرکز

نام دانشگاه

نام رئيس

1

دانشگاه هاي دولتي و
مراکز وابسته به دستگاه هاي اجرايي

پرديس فارابي دانشگاه تهران(پرديس قم سابق)

دکتر سيد محمد مقيمي

2

صنعتي قم

محمد هادي مشکات السادات

3

حضرت معصومه(س)

دکتر عليرضا باقري ثالث

4

صدا و سيما

دکتر کمال اکبري

5

دانشگاه علوم معارف و قرآن کريم

دکتر احمد عابدي آراني

6

دانشگاه معارف اسلامي

دکتر ابراهيم کلانتري

7

دانشگاه آزاد اسلامي

آزاد اسلامي واحد قم

دکتر غلامعلي قاسمي

8

سما

دکتر غلامعلي قاسمي

9

دانشگاه ها و موسسات
غير انتفاعي

قرآن و حديث

آيت الله ري شهري

10

مفيد

آيت الله موسوي اردبيلي

11

باقرالعلوم

دکتر شمس الله مريجي

12

اديان و مذاهب

دکتر سيد ابوالحسن نواب

13

اصول الدين

دکتر سيد کاظم عسگري

14

شهاب دانش

دکتر مهدي کراري

15

حکمت

دکتر سيد محمد علوي

16

پويش

دکتر محمد توکلي‌بينا

17

تعالي

دکتر احمد عابدي آراني

18

طلوع مهر

دکتر محمد محمدرضايي

19

اخلاق و تربيت

حجت الاسلام محمد جواد زارعان

20

اجتهاد

دکتر سيد محمد علي توکل کوثر

21

دانشکده الهيات و معارف اسلامي

؟

22

جامعه المصطفي العالميه

آيت الله عليرضا اعرافي

23

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)

آيت الله مصباح يزدي

24

تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه قم

؟

25

معصوميه

انحلال يافته است

26

رهپويان

دکتر علي اکبر ايماني

27

مراکز علمي کاربردي

صنايع و معادن

مهندس آوري فرد

28

امور مالياتي

مهندس منجمي

29

قوه قضائيه

حجت الاسلام سعدالله قلي پور

30

شفيعه(زائر)

جناب آقاي فقيه ميرزايي

31

فرهنگ و هنر

جناب آقاي استاد

32

شهرداري

جناب آقاي ابوالفظل چابکي

33

شهرک‌هاي صنعتي

جناب آقاي مهندس فرشچي

34

جهاد کشاورزي

جناب آقاي مهندس محمدجواد اوحدي

35

شهيد محلاتي

جناب آقاي حاج خليلي

36

صنايع دستي

جناب آقياي مهندس متقيان

37

حج

؟

38

فني و حرفه اي امام خميني

جناب آقاي مهندس حسن پور

39

پست

جناب آقاي مهندس محمد حسين رحيمي

40

جهاد دانشگاهي

جناب آقاي مهندس محمد حسين ابراهيمي فر

41

فني حرفه اي امام رضا

؟

42

هلال احمر

؟

43

علوم پزشکي

؟

44

آموزشکده هاي فني و حرفه اي

آموزشکده فني پسران

جناب آقاي غلامي

45

آموزشکده فني دختران

سرکار خانم بختياري زاده

46

دانشگاه پيام نور

پيام نور واحد قم

دکتر رضا علي کرمي

47

پيام نور واحد سلفچگان

جناب آقاي محمدرضا ظفري

48

پيام نور واحد کهک

دکتر آشتياني

49

پيام نور واحد خلجستان

؟

50

پيام نور واحد جعفريه

جناب آقاي محمدرضا ضميري

دبير خانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان قم

تماس با ما

هر گونه نظر، پيشنهاد و يا انتقاد خود را مي توانيد از راههاي ذيل به دبيرخانه اين هيات ارسال فرماييد.


آدرس:
قم – جاده قديم اصفهان - دانشگاه قم – ساختمان سازمان مرکزي- طبقه اول- دبير خانه هيات نظارت استاني آموزش عالي – کد پستي : 3716146611

تلفن تماس:
2103341

تلفن- فکس:
2853312 داخلي 2243

فکس:2103270

 
پست الکترونيکي:
 nezaratedu@qom.ac.ir

تمامي دانشگاها، موسسات و مراکز آموزش عالي استان مي بايست تا تاريخ 92/08/15فرم الف زير نظام مربوطه به همراه لوح فشره ي حاوي اطلاعات اشاره شده در انتهاي فرم الف را به دبير خانه نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تحويل نمايند.
توجه:
 1. هر زير نظام مي بايست تنها فرم الف که با فرمت word قرار داده شده است را تکميل نمايد. فرم هاي ب و ج تنها براي اطلاع از مواردي است که در بازديد بررسي مي شود.
 2. فرم الف مي بايست تايپ شده و ممهور به مهر و با امضاي رئيس دانشگاه/مرکز ارسال شود.
 3. در انتهاي فرم الف دستور العمل تهيه لوح فشرده قرار گرفته است که مي بايست همراه با فرم الف تحويل داده شود. دستور العمل تهيه لوح فشرده را مي توانيد به صورت جداگانه از اينجا دريافت کنيد.
 4. همراه با فرم الف، قلم هاي مورد نياز نيز پيوست شده است.
دانشگاه دولتي فرم الف
فرم ب  
فرم ج  
دانشگاه آزاد اسلامي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
دانشگاه پيام نور فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
موسسات غير انتفاعي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
مراکز علمي کاربردي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
آيين نامه ها وبخش نامه هاي مربوط
 
 
عنوان
دريافت فايل
آيين نامه تشکيل و نحوه فعاليت شوراي نظارت و ارزشيابي آموزش عالي
شيوه نامه تشکيل و فعاليت هيأتهاي نظارت و ارزشيابي استاني
بخشنامه برنامه هاي هيأت استاني
راهنماي بازديد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ويژه هيأت هاي استاني
ليست دانشگاه هاي منتخب استان ها
دستورالعمل نحوه تهيه لوح فشرده مدارک دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي
تشکيلات هيات نظارت و ارزيابي استاني آموزش عالي استان قم


رئيس هيأت نظارت 

حجت الاسلام والمسلمين دکتر ديرباز

رئيس دانشگاه قم
دانشگاه قم-سازمان مرکزي-طبقه اول
شماره تماس: 32103341 - 025
نائب رئيس هيأت نظارت 

حجت الاسلام و المسلمين دکتر سيد مهدي داد مرزي

عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه قم
دانشگاه قم-سازمان مرکزي-طبقه اول
شماره تماس: 32103341 - 025
دبير هيأت نظارت

دکتر سيد احمد فقيهي

عضو هيأت علمي گروه رياضي دانشگاه قم
دانشگاه قم-سازمان مرکزي-طبقه اول- اتاق 511
شماره تماس: 32103341 - 025
کارشناس هيأت نظارت و مسئول پرتال 


عليرضا بهاري
دانشگاه قم-سازمان مرکزي-طبقه اول- اتاق 509
شماره تماس: 32103341 - 025


وظايف دبيرخانه: 
 • تشکيل جلسات مستمر و اتخاذ تصميمات کلي در خصوص روند ارزيابي
 •  نظارت بر کار کارگروه ها 
 •  هماهنگي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سطح استان 
 • پيگيري و هماهنگي با موسسات آموزش عالي آزاد سطح استان
 • برخورد با موسسات غير مجاز سطح استان
 •  ارتباط با دفتر ارزيابي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
 •  تدوين و ارسال گزارش هاي کميته هاي تخصصي به وزارت متبوع
 •   تهيه و تدوين صورت جلسات
 4 – کار گروه ها:
کارگروه
مسؤل کارگروه
دانشگاه هاي دولتي و مراکز وابسته به دستگاه هاي اجرايي

آقاي دکتر حسين رضا گندمکار
دانشگاه آزاد و دانشگاه پيام نور
آقاي دکتر عليرضا نبي لو چهرقاني

مراکز علمي کاربردي


استاد حسن زارعي متين
موسسات آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي و موسسات آموزش عالي آزاد
آقاي دکتر سيروس راستاني

ليست کامل دانشگاههاي استان به همراه آدرس پستي و شماره تماس آن ها (
دانلود)
معرفي هيات نظارت و  ارزيابي آموزش عالي استان

  به منظور بهره گيري کامل از منويات مقام معظم رهبري در سال نو آوري و شکوفايي ، و تاکيد مقام محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر ارزيابي مستمر از فعاليت مراکز آموزش عالي، در کليه استانهاي کشور هيات هاي نظارت و ارزيابي استاني در دانشگاه هاي منتخب تاسيس گرديد.

در اين راستا دانشگاه قم به عنوان دانشگاه منتخب استان قم براي اين منظور انتخاب گرديد که بلا فاصله اين هيات در دانشگاه به رياست حضرت آيه ا...قاضي رئيس محترم دانشگاه قم تشکيل و شروع به کار کرد.

اهم وظايف هيات:

1 – بازديد هاي ادواري ساليانه از موسسات آموزش عالي مستقر در استان توسط کارگروه هاي تخصصي.

2 – تنظيم و آماده سازي گزارش بازديد هاي انجام شده.

3 - برقراري ارتباط مستمر با دفتر نظارت و ارزيابي وزارت متبوع.

4 – دريافت و ارزيابي آمار و اطلاعات موسسات توسط گروه هاي اعزامي.

5 – ارسال گزارشات تهيه شده به وزارت متبوع.آدرس:
قم – جاده قديم اصفهان - دانشگاه قم – ساختمان سازمان مرکزي- طبقه اول- دبير خانه هيات نظارت استاني آموزش عالي – کد پستي : 3716146611

تلفن تماس: 2103341

تلفن- فکس: 2853312 داخلي 2243

فکس: 2103270


پست الکترونيکي:
nezaratedu@qom.ac.ir


1
تعداد بازديد اين صفحه: 111679
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

هيئت نظارت و ارزشيابي آموزش عالي استان - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما