چهارشنبه 9 مهر 1399   09:28:26
اداره تغذیهاداره تغذیه
اطلاعیه هااطلاعیه ها

اطلاعيه نظر سنجي

نظر سنجي در مورد كيفيت خدمات ارائه شده در اداره تغذيه، در سامانه تغذيه فعال مي باشد.خواهشمنداست با تكميل دقيق نظر سنجي،اداره تغذيه را در ارتقاء بخشيدن به خدمات ياري نماييد.

تعداد بازديد اين صفحه: 1500