چهارشنبه 22 مرداد 1399   11:53:24
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 559080
تعداد بازديد از سايت: 84438448
تعداد بازديد زيرپورتال: 559080
اين زيرپورتال امروز: 79
در امروز: 19853
اين صفحه امروز: 79
پنجشنبه 10 تير 1389
دانشكده الهيات و معارف اسلامي
 

اطلاعات مسئولين  دانشكده و مديران گروه هاي آموزشي

نام و نام خانوادگي سمت مرتبه علمي
تاريخ انتصاب 
سوابق علمي
دكتر سيد رضا مودب رئيس دانشكده استاد
1397/12/01
كليك كنيد
دكتر محسن ايزدي معاون آموزشي دانشكده دانشيار
1398/05/05
كليك كنيد
دكتر محمد نوذري فردوسيه معاون پژوهشي و فرهنگي استاديار
1398/10/07
كليك كنيد
دكتر حبيب اله دانش شهركي مدير گروه فلسفه و كلام استاديار
1398/10/09
كليك كنيد
دكتر محمد تقي دياري بيدگلي مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشيار
1397/12/20
كليك كنيد
دكتر عليرضا رستمي قفس آبادي مدير گروه فقه و مباني حقوق اسلامي استاديار
1398/11/01
كليك كنيد
دكتر اميرعباس مهدوي فرد مدير گروه معارف اسلامي استاديار
1395/09/24
كليك كنيد
دكتر سيد احمد فاضلي مدير گروه اخلاق استاديار
1396/10/27
كليك كنيد
دكتر احمد بهشتي مهر مدير گروه شيعه شناسي استاديار
1395/07/01
كليك كنيدآمار دانشجويان 97-98دانشكده الهيات

مقطع تحصيلي / جنسيت

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع

گروه آموزشي

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

 

اخلاق

0

17

18

35