چهارشنبه 22 مرداد 1399   11:27:14
معاونت دانشجوییمعاونت دانشجویی
پیوند های مرتبطپیوند های مرتبط
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 972323
تعداد بازديد از سايت: 84437302
تعداد بازديد زيرپورتال: 972323
اين زيرپورتال امروز: 95
در امروز: 18707
اين صفحه امروز: 95
يكشنبه 11 دي 1390


به سايت اداره رفاه دانشجويان دانشگاه قم خوش آمديد


اداره رفاه دانشجويان دانشگاه قم با هدف پرداخت انواع تسهيلات دانشجويي طبق بخشنامه ها و ضوابط و دستورالعمل هاي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق سامانه هاي آن صندوق انجام وظيفه مي نمايد و اين اداره به عنوان پل ارتباطي ميان دانشجويان و صندوق رفاه دانشجويان جهت ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان ايفاي نقش مي نمايد و از بهمن ماه سال 1379 افتخار خدمت به دانشجويان و دانش آموختگان اين دانشگاه را دارد.
صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1353 تأسيس شده است و اين صندوق به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشت دانشجويان مستعد و كم بضاعت كشور و جهت تأمين بخشي از هزينه هاي تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به دانشجويان روزانه و نوبت دوم تسهيلات متنوع، متعدد، و متناسبي كه در بخش تسهيلات همين سايت به آنها اشاره شده است، در هر نيمسال تحصيلي پرداخت مي نمايد.
ازآنجايي كه اصلي ترين بخش بودجه اين صندوق از بازپرداخت به موقع بدهي دانش آموختگان تأمين مي شود و رعايت قوانين و مقررات موجود توسط عزيزان دانشجو باعث مي شود تا دانشجويان ديگر نيز بتوانند از تسهيلات رفاهي بهره مند شوند، لذا ضروري است دانشجويان به هنگام قطع يا فراغت از تحصيل آخرين نشاني پستي خود و ضامن را به اين اداره اعلام نمايند.