معاونت پژوهش و فناوري
سه‌شنبه 29 مهر 1399   08:52:43
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوندهای مرتبط
تازه های دفتر
1392/3/13 دوشنبه مفهوم مقاله ISI
بانک اطلاعاتISI  موسسه اطلاعات علمي ( Institute for Scientific Information ) مرکزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل اطلاعات ميان پژوهشگران مختلف مي باشد. شمار مجلات ISI ثابت نيست. يک مجله ممکن است در يک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دليل کاهش بار علمي٬بعدا از ليست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بيش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در ليست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جديد مورد ارزيابي قرار مي گيرد و حدود ده درصدآنها به ليست ISI اضافه مي شوند.
هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI يک سري مراحل ارزيابي را پشت سر مي گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزيابي عبارتند از رعايت استانداردهاي بانک اطلاعاتي ISI ، کميته علمي منتخب مجله، تنوع بين المللي مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جايگاه نشر آن. لازم به ذکر است که هيچ يک از اين عوامل به تنهايي مورد بررسي و ارزيابي قرار نمي گيرد بلکه با بررسي مجموع عوامل يک امتياز کلي به مجله داده خواهد شد. از جمله مواردي که در ارزيابي مجله و مقالات مورد توجه قرار دارد اين است که عنوان مقالات، چکيده و کلمات کليدي بايد به زبان انگليسي باشد.همچنين توصيه مي شود که منابع نيز به زبان انگليسي نوشته شوند تامقاله تحت داوري و ارزيابي ISI قرار گيرد زيرا ارزيابي کنندگان مجلات علمي در  ISI نمي توانند عناوين و منابع بکار رفته در مقالات را به زبان انگليسي ترجمه کنند. داوري علمي و تخصصي مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترينموارد مورد توجه ارزيابي کنندگان مجلات مي باشد که گوياي اعتبار و غناي علمي مجله است.
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 5731
Guest (Qomuniguest)

دفتر پژوهش بانوان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما