معاونت پژوهش و فناوري
سه‌شنبه 29 مهر 1399   09:43:03
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوندهای مرتبط
تازه های دفتر
1388/10/1 سه‌شنبه فراخوان مقاله ايثار و شهادت

فراخوان مقاله

موضوع : فرهنگ ايثار و شهادت

عنوان: نشست علمي- پژوهشي

زمان: دوشنبه 19 بهمن ماه سال 1388

مکان: سالن کنفرانس انديشه

 

لطفا مقالات پيشنهادي خود را پيرامون موضوعات زير، حداکثر تا 15 صفحه  تا تاريخ اول بهمن ماه سال جاري به دفتر پژوهش بانوان ارسال نماييد:

 

محورهاي موضوعي:

ايثار و شهادت: فرصتها و چالش ها در حوزه فرهنگ

·   جايگاه هويتي ايثارگران و خانواده ي شهدا

·   راهبردهاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت

·   رسالتها و الگوهاي تربيتي فرهنگ ايثار و شهادت

·   نگرش هاي گروههاي اجتماعي مختلف نسبت به ايثار و شهادت

·    نهادهاي اجتماعي و فرهنگي( مثل وزارت ارشاد، سازمان تبليغات و رسانه ملي) و ايثار و شهادت

·   ارزيابي عملکرد نهادهاي فرهنگي، حقوقي و دستگاه هاي اجرايي در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

·   ادبيات شفاهي، مکتوب و  نمايشي و ايثار و شهادت

·   ايثار و شهادت و جهاني شدن

·   زنان و ايثار و شهادت

·   بازماندگان جنگ و ايثار و شهادت

·   مسائل و مشکلات آموزشي ايثارگران و خانواده هاي شهدا(قوانين و مقررات، تسهيلات و خدمات، روش ها و رويکرد ها )

·   مسائل روحي و رواني ايثارگران و خانواده هاي شهدا( سلامت رواني، آسيب ها و اختلالات، حمايت اجتماعي)

 

ايثار و شهادت: فرصتها و چالش ها در حوزه ي سياست

·   ايثار و شهادت و فرهنگ سياسي

·    جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران

·    فرهنگ ايثار و شهادت ، قدرت و امنيت ملي

·   راهبردهاي سياسي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت

·   ارزيابي عملکرد نهادهاي سياسي در حوزه ي فرهنگ ايثار و شهادت

·   تعامل احزاب، گروهها و نهادهاي سياسي با فرهنگ ايثار و شهادت

·   رابطه ايثار و شهادت و توسعه سياسي

·   آموزه هاي سياسي اسلام و ايثار و شهادت

 

برنامه ريزي به منظور نهادينه کردن فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه

·   راه کارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بين کودکان

·   تبيين راه کارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه

·   نقش زنان در نهادينه سازي فرهنگ ايثار و شهادت

·   بررسي نقش و تاثير مکانيزم هاي جامعه پذيري در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه

 

تبيين و توصيف و بازتعريف مفهوم ايثار و شهادت در جامعه

·   مفهوم شناسي فرهنگ ايثار و شهادت

·   بايسته ها و باز تعريف مفهوم فرهنگ ايثار و شهادت با رويکرد به نسل جديد

·   معرفي نمادها و مصداق هاي عيني و همچنين راهکارهاي عملياتي به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه

·   بررسي شيوه هاي تصويرسازي مطبوعات از چگونگي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه

 

بررسي راهکارهاي توانمندسازي، تقويت و خودباوري، ارتقاء عزت و کرامت يثارگران در جامعه

·   راههاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان- دانشجويان

·   بررسي شيوه هاي ارتقاء وتقويت جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در ميان جوانان به ويژه دانشجويان

 

ايثار و نقش آن در توسعه کشور

·   ايثار و شهادت، سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار

·   شناسايي و تحليل فرصتها و ظرفيت هاي جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه و ارائه راهکارهايي به منظور تقويت و به کارگيري آن

 

جهاني شدن و نقش آن در فرهنگ ايثار و شهادت( فرصتها و تهديدها)

·   فرهنگ شهادت، عامل هويت بخش در عصر جهاني شدن

·    آسيب شناسي تربيتي فرهنگ ايثار و شهادت در عصر جهاني شدن و راهکارهاي تعامل پويا با آن

·    نقش آموزش و پرورش در حل معضل بحران هويت عصر جهاني شدن با تاکيد بر پرورش فرهنگ ايثار و شهادت

 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 7134
Guest (Qomuniguest)

دفتر پژوهش بانوان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما