چهارشنبه 9 مهر 1399   10:36:56
دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی
اخبار دانشکدهاخبار دانشکده
. آخرين مهلت ثبت تقاضاي مجوز دفاع از رساله دكتري و پايان نامه كارشناسي ارشد

به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند:

آخرين مهلت ثبت تقاضاي مجوز دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري - در نيمسال اول تحصيلي 98-99 - روز شنبه 12 بهمن 1398 است.

آخرين مهلت دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري - در نيمسال اول تحصيلي 98-99 - - روز چهارشنبه 30 بهمن 1398 است.

_________________________________________________________________

شايان ذكر است زمانهاي اعلام شده قابل تمديد و تغيير نيستند.

تعداد بازديد اين صفحه: 687