زمان ديجيتال سرور

چهارشنبه 9 مهر 1399   08:54:10

اخبار

اطلاعیه ها

اطلاعيه؛ آزمون جامع آبان ماه 98 دكتري دانشكده الهيات و معارف اسلامي


"
به اطلاع دانشجويان دكتري دانشكده الهيات و معارف اسلامي مي رساند: جهت اخذ مجوز آزمون جامع  آبان ماه سال 1398 حداكثر تا مورخ 15/8/98 به آموزش دانشكده الهيات  مراجعه فرمايند.

شرط دريافت مجوز، اعلام نمرات تائيد شده دوره آموزشي با حداقل ميانگين 16مي باشد.
قبولي در اين آزمون براي دانشجوياني كه گواهي نمره قبولي زبان خارجي را ارائه نمايند قطعي و براي