سه‌شنبه 5 بهمن 1400   20:35:12
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 4017881
تعداد بازديد از سايت: 106433640
تعداد بازديد زيرپورتال: 4017881
اين زيرپورتال امروز: 1769
در امروز: 48592
اين صفحه امروز: 1769
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
سه‌شنبه 28 دي 1400 18:41:16
گروه مهندسی عمران
دكتر حامد بايسته
دانشكده فني و مهندسي
عضو هيأت علمي
02532103173پست الكترونيكي:
h.bayesteh@qom.ac.ir

مرتبه علمي: استاديار


سوابق تحصيلي
دكتراي تخصصي:  مهندسي عمران-خاك و پي، دانشگاه تهران (1392)


زمينه­ هاي تخصصي و مورد علاقه

 •  توسعه روش اجزاي مجزا  در حل مسايل ژئوتكنيك
 •  ژئوتكنيك زيست محيطي بررسي ريزساختاري رفتار خاك هاي رسي
 •  بهسازي خاك
 •  ژئوتكنيك دريايي

دروس تدريس شده:

دروس كارشناسي: مكانيك خاك، آزمايشگاه مكانيك خاك
دروس كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي : روش اجزاي مجزا، مدلسازي رفتار خاك، ديناميك خاك، بهسازي خاك، خاك مسلح، ژئوتكنيك دريايي


مقالات و پژوهش ها: 

Journal Papers

·   Khabazian, M., Mirghasemi, A.A. Bayesteh, H., 2020. Discrete element simulation of drying effect on the volume and equivalent effective stress of kaolinite. Geotechnique, doi.org/10.1680/jgeot.18.P.239.

 

·      Vahidinia, F., Bayesteh, H., Khodaparast, M. 2020. Effect of initial packing density, stress level and particle size ratio on the behavior of binary granular material: A micromechanical approach.  Granular Matter, DOI: 10.1007/s10035-020-01036-8.

 

·      Bayesteh, H., Sabermahani, M., Elahi, H.R., 2020. Comparison of the Performance of Self-Drilled Hollow Bar and Strand Anchors in Soft Soil: A field study. Geotechnical and Geological Engineering, DOI: 10.1007/s10706-020-01403-5.

 

·      Bayesteh, H., and Fakharnia, M., 2020. “Numerical simulation load test on hollow-bar micropiles by considering grouting method”. Geotechnical Engineering, https://doi.org/10.1680/jgeen.20.00049.

·  Bayesteh, H. and Sabermahani, M. 2019.” Field study on performance of jet grouting in low water content clay”. Engineering Geology, doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105314.

·       Khoshsirat, V., Bayesteh H., Sharifi, M. 2019. “Effect of high salinity in grout on the performance of cement-stabilized marine clay.  Construction and Building Materials, 217, 93–107.

·         Bayesteh, H. and Mansouriboroujeni, R., 2019. Mechanisms of settlement of a rubble mound breakwater on a soft soil in tidal flats. Marine Georesources & Geotechnology, https://doi.org/10.1080/1064119X.2019.1656312.

·         Bayesteh, H. and Ghasempour, T. (2018). “ Role of the location and size of soluble particles in the mechanical behavior of collapsible granular soil: a DEM simulation” Computational Particle Mechanics, Vol. 6, Issue 3, pp 327–341.

·         Bayesteh, H. and Sabermahani, M. 2018.” Full-Scale Field Study on Effect of Grouting Methods on Bond Strength of Hollow-Bar Micropiles”. Journal of Geotech. and Geoenvironmental Eng. 2018, 144(12): 04018091.

·         Khabazian, M., Mirghasemi, A.A., Bayesteh, H. 2018. “Compressibility of montmorillonite/kaolinite mixtures in consolidation testing using discrete element method”. Computers and Geotechnics, 104, 271–280.

·         Bayesteh, H. and Mirghasemi, A.A. 2015. "Numerical Simulation of Porosity and Tortuosity Effect on the Permeability of Porous Media: Clay's Microstructural Perspective" Soils and Foundations, Vol. 55, Issue 5, 1158-1170.

·         H. Bayesteh, Mirghasemi AA., 2013. "Numerical simulation of pore fluid characteristic effect on the volume change behavior of montmorillonite clays" Computers and Geotechnics, No. 48, 146-155.

·         Bayesteh, H. and Mirghasemi, A.A. 2013. "Procedure to detect the contact of platy cohesive particles in discrete element analysis" Powder Technology, 244, 75-84.

·         Ouhadi, V. R., Yong, R.N., Bayesteh, H. & Goodarzi, A.R. (2007). "Influence of Potential Determining Ions on the Microstructural Performance on Contaminant Adsorption of a HomoionicIllitic clay" Water Air Soil Pollut Journal 181:77-93.

·         Ouhadi, V.R., Bayesteh, H. and Pasdarpour, M. (2012). "Analysis of Dispersivity Behavior of Clay Minerals by Fuzzy Computational System and Experimental Methods" Journal of Dispersion Science & Technology, 33:420–428, 2012.

·         A.A. Mirghasemi and H. Bayesteh, (2015). "Numerical Simulation of Tortuosity Effect on the Montmorillonite Permeability" Procedia Engineering No. 102, 1466 – 1475.

 

·         وحيدرضا اوحدي، علي حقايق و حامد بايسته (1387). "تأثير آلاينده‌هاي فلز سنگين بر عملكرد مخلوط ماسه و بنتونيت (SEB) در مراكز دفن مهندسي زباله" مجله علمي پژوهشي "فني و مهندسي مدرس". 71-82.

·         فخارنيا محمد علي، بايسته حامد (1397). پيشنهاد معيار گسيختگي ژئوتكنيكي ريزشمع‌هاي خودحفار بر اساس نتايج آزمايش‌هاي بارگذاري استاتيكي تمام مقياس"، مجله مهندسي عمران اميركبير، 10.22060/CEEJ.2018.15093.5827.

·      گراوند مژگان، بايسته حامد، شريفي مهدي (1399). مشخصات مكانيكي نمونه‌هاي خاك-سيمان با ساختار پايه ماسه‌اي و دوغاب ساخته شده با آب دريا در شرايط محيطي دريايي. "، مجله مهندسي عمران اميركبير، 10.22060/CEEJ.2020.17372.6540.

·      بايسته حامد (1395). بررسي ريزساختاري تاثير نوع كاني رسي بر رفتار واگرايي خاك‌هاي رسي. پژوهشهاي عمران و محيط زيست, دوره ۲, شماره ۱, صفحه ۶۵-۷۳.

·     بايسته حامد (1398). تأثير توسعه خوشه‌هاي صنعتي ساحلي بر حفظ جمعيت و امنيت ملي: نگرشي ويژه بر نقش توسعه بندرها در صنعت صيادي. فصلنامه پدافند غيرعامل، دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-81.


Conference Papers

 

·            Firouzi, M. and Bayesteh, H. 2018. “A New Procedure for Construction Metro Station in Non-cemented Soil: A Numerical Investigation”. Sustainable Civil Infrastructures,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95768-5_6.

·           2)   Ghasempour, T., Bayesteh, H., Nabizadeh Shahrbabak, M.R., 2018. “DEM simulation of the mechanism of particle dissolution on the behavior of collapsible soils” Numerical Methods in Geotechnical Engineering IX, 345-350.

·           M. Khodaparast, M.A. Kiani & H. Bayesteh. (2016). “Numerical study of bearing capacity and consolidation settlement of energy piles in fine-grained soils” Energy Geotechnics – Wuttke, Bauer & Sánchez (Eds), 57-64.

·            Rahimi, h, Bayesteh, H. and Ramezanpour, M. (2014). "Feasibility Study of developing Tourism in GHESHM Port by SWOT Method" ICOPMAS 2014, Tehran, Iran, 343-346.

·            Bayesteh, H. and Fayyaz, M. (2014). "Evaluation of the Effect of Sedimentation Patern on Breakwaters Settlement" ICOPMAS 2014, Tehran, Iran, 821-825.

·            Heidari, H., Moeini, M.H. and Bayesteh, H. (2014). "Simulation and Measurement of Tidal Currents at the North-West Coast of the Persion Gulf, GAMAR Island Area" ICOPMAS 2014, Tehran, Iran, 265-267.

·            H.Bayesteh, A.A. Mirghasemi, 2013. "Analysis of swelling behavior of clay minerals by discrete numerical simulation" Proceedings of 1st international conference on porous and powder material, Izmir, 713-721.

·            H.Bayesteh, A.A. Mirghasemi, 2013. "Procedure for contact detection between platy cohesive particles" Proceedings of 1st international conference on porous and powder material, Izmir, 674-679.

·            Bayesteh, H. and Pasdarpour, M. 2010. "Dispersive behaviour of clay minerals—Analysis by fuzzy computational system and experimental methods" Proceedings of the 11th IAEG Congress. Auckland, New Zealand, 5-10 September 2010

·            Ouhadi, V. R., Yong, R. N. &Bayesteh, H. (2006). "Fundamental Factors Impacting on the Microstructural Performance and Contaminant Adsprption of Illite" In Proceedings of3Th International Symposium on Contaminant Sediments(pp. 913-918), Quebec City, Canada.

·            Ouhadi, V. R. &Bayesteh, H. (2005). "Fundamental Factors Impacting on the Dispersivity Performance of Kaolinite and Illite" In Proceedings of First Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering (pp.940-947), Cairo, Egept. 


سوابق كاري
سوابق كاري در فايل پيوست قابل مشاهده است.


طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:

 •  طرح پژوهشي با شماره 90007762 براي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با عنوان "توسعه روش اجزاي مجزا براي مدلسازي تورم خاكهاي رسي"
 • طرح پژوهشي با شماره ۹۶۰۰۸۹۵۴ براي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با عنوان "توسعه روش اجزاي مجزا براي مدلسازي رفتار خاكهاي رمبنده"
 • تدوين دستورالعمل شناسايي و بررسي خاكهاي واگرا و روش‌هاي مقابله با آن. آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري. 1384.
 • طرح پژوهشي با عنوان "بررسي استفاده از رادهاي خودحفار در گودبرداري خاك‌هاي ريزشي به روش ميخكوبي و انكراژ و ارائه روش طراحي و اجرا" با شهرداري قم
 • طرح پژوهشي با عنوان " بررسي استفاده از رادهاي خودحفار در گودبرداريهاي خاكهاي ريزشي به روش ميخكوبي و انكراژ و ارائه روش طراحي" با شهرداري قم
 • طرح پژوهشي با عنوان " بررسي علل نشست­هاي رخ داده در سايت پتروشيمي اصفهان، طرح مقاوم سازي مخازن نشست كرده و اصلاح پايپ رك­ها" با پتروشيمي اصفهان
 • طرح پژوهشي با عنوان " بررسي خواص مكانيكي بتن هاي فوق توانمند اليافي با استفاده از سيمان كارخانه نيزار قم"

تعداد بازديد اين صفحه: 11018
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما